Friday, June 5, 2009

Promocija u Beogradu/Belgrade promotion

S leva na desno/from left to right:
Zoran Slena (crtač), Zoran Tucić (crtač), Slobodan Ivkov (teorija stripa), Zdravko Zupan (istorija), Maja Veselinović (strip crtačica), Mr. Topalovački (kolekcionar), Vlada Vesović (škola crtanja), Darko Perović (crtač), Branko Đukić (autor projekta), Mišo Živanov (dizajner izdanja), Vučković i Zoran Stefanović (scenario i teorija).

Promocija " Stripolisa " u Beogradu

Promocija novoforniranog internacionalnog strip časopisa " Stripolis " svoju turneju počela je u glavnom gradu, Beogradu, u prostoru " Happy gallery" S.K.C.-a.

Bila je to prilika da se susretnu poznavaoci i ljubitelji stripa iz ovog grada sa akterima i učesnicima u projektu " Stripolis ". Tom prilikom sa jedne strane, našli su se Slobodan Ivkov (teorija stripa), Zdravko Zupan (istorija stripa), Zoran Stefanović (scenario i recenzija stripa ), Vlada Vesović (škola stripa)... i sa druge strane Zoran Tucić (crtac stripa "Ilihadar"), Darko Perović (crtač stripa " Krv nije voda " ), Mišo Živanov (dizajner izdanja ) i Branko Đukić (autor projekta).

Kao i obično, razgovaralo se o stanju u domaćem stripu, položaju stvaralaca, ali i o tome koliko jedno ovakvo izdanje može da doprinese poboljšanju nezavidne situacije u kojoj se naš strip našao.

Odgovarajući na mnogobrojna pitanja posetilaca Branko Đukić je istakao da bez pomoći autora iz zemlje i inostranstva od projekta ništa ne bi bilo.

..."Live aid " koji su pružili autori iz gotovo celog sveta gest je koji se ne može zaboraviti.To je bio razlog više da se ne osramotimo i visoko kvalitetno odštampamo ovaj časopis, što je inače retkost na ovim prostorima. Finansije koje nam je sekretrijat za kulturu doniralo nije bilo dovoljno ni za trećinu ukupnih troškova, ali smo uz sve finansijske teškoce koje su nas pratile, na kraju ipak uspeli da realizujemo projekat. Ipak, nije sve ispalo kako sam ja zamislio, ali sama pojava "Stripolis " u ovakvom trenutku krize može se smatrati za uspeh, ali ne i opravdanje za greške koje su napravljene tokom rada. Sve što mogu da obećam je, da će već sledeci broj biti mnogo, mnogo bolji..." rekao je Branko.

Mišo Živanov govorio je o svom iskustvu prilikom dizajniranja izdanja. Pogotovo je pokušao da objasni neuobičajenost naslovne stranice. "Inspiracija su mi bili " Kvadart " i " Vidici" pa naslovka pomalo asocira na ta vremena..."

Zoran Tucić pričao je o lepim iskustvima i uspomenama koje nosi iz Zrenjanina, gde je bio gost, kao jedan od učesnika u projektu.

"U Zrenjaninu smo bili izuzetno primljeni i prihvaćeni i organizacija je zaista bila sjajna. Bilo bi dobro da se tako nastavi, ne samo zbog nas stvaralaca, već i zbog mnogobrojne publike koja je propratila celu manifestaciju ..."

Darko Perović istakao je da je uvek raspoložen za saradnju ovakve vrste ukoliko mu to vreme dozvoli. "Iako sam pritisnut rokovima spreman sam da u saradnji sa mojim scenaristom Abulijem pomognem unapređenje našeg stripa koliko god je to moguće ..."

Pored zanimljivog razgovora u galeriji su od 07.05-20.05. 2009 bili izlozeni originalni radovi Šandora Gogoljaka, Dejana Nenadova, Darka Perovića , Đorđa Milovića, Zorana Tucića i ostalih autora koji su svoje radove objavili u "Stripolisu". Ovi radovi sigurno su bili najzanimljiviji mlađim stvaraocima koji su se prvi put susreli sa "Elazarom ", "Vorlohom" i ostalim stripovima koji su nastajali osamdesetih godina prošlog veka. Izložba je takođe izuzetno dobro posećena u "Noći Muzeja".


The presentation of "STRIPOLIS" in Belgrade.

The presentation tour of this newly formed international comic magazine "STRIPOLIS" was started in the capital, Belgrade, in the premises of "Happy Gallery" S.K.C.
That was an occasion where the comic experts and comic lovers could meet the participants in the project of STRIPOLIS. On one side, one could see SLOBODAN IVKOV (theory of comics), ZDRAVKO ZUPAN (the history of comics), ZORAN STEFANOVIC (scenario and review), VLADA VESOVIC (the school of comics).... and on the other side, there were ZORAN TUCIC (the author of comic "Ilihadar"), DARKO PEROVIC (the author of "Blood is not water"), MISO ZIVANOV (the designer of this issue) and BRANKO DJUKIC (the author of this project). The topics included the situation of comics in this country, the position of authors and there were discussions about how a project like this can improve the unenviable position of comics in the present situation.

Branko Djukic, giving answers to many questions, pointed out that without the help of home and foreign authors this project would not be possible.... "Live Aid", which was given by authors from almost all over the world, is something unforgettable. That was the cause not to be stingy, but make a high quality print of this magazine, which is rarely the case in this country. The money, given by the Secretary of Culture, was not enough to cover the third of the expenses, but conquering the financial problems thos project was brought to end. Nevertheless, all expectations were not met, and taking into consideration the economic crisis, I call it a success, Although, there is no excuse for the mistakes made during the creation of "Stripolis"-said Branko.
Miso Zivanov talked about his experience during putting together the design of this issue. He tried to explain the unusual deisgn of this magazine. "My ispiration was 'square' and 'perspective' and resembles those times..."
Zoran Tucic talked about his experiences and pleasant memories while being in Zrenjanin as a guest and cooperator in the project. "Acceptance in Zrenjanin was excellent and so was the organisation. This project should live on not just because of us creators, but the numorous audience in the manifastation..."
Darko Perovic pointed out that he was always willing to cooperate in such projects if he had the time. "I am always short of time, I am willing to help in the improvement of our comics as much as possible with the help of scenario writer Abuli.
Besides the interesting talk in the Gallery, there was an exhibition of the original works of Sandor Gogoljak,Dejan Nenadov,Darko Perovic, Djordje Mirovic Zoran Tucic and other authors who had their works in "Stripolis" from May 07th. 2009 to May 20th. 2009.
These works were certainly the most interesting to younger creators who had the first contact with "Elazar","Warlock" and other comics which were written in the 1980s'.

The exhibition had a great success in the "Night of the Museums".